Médiation - Médiation numérique (FR) - 1. Parcours - Initiation découpe laser - RFFLabs

Fondation Orange (FabLabs Solidaires)

RłĢŶĢÖŶĢŋł ùĂóŋŽťā ķÖŭāũ Dessin 2D et machine Sommaire ǯȽ hò %Ğďűƴƕĝ hòƠĝƘ Ȳ ďűţţĝťƬ Ēò ţòƘďĽĝ ȷ ¦ƴĝ ƕĝƴƬ-on faire avec ? ǰȽ ¯ĞďƴƘłƬĞ ònjòťƬ ƬűƴƬ ȵ DZȽ %ĝ ŚɔłĖĞĝ Ą Śò ĖĞďűƴƕĝ 4/ Exercice 1 : Abaque ! 5/ Exercice 2 : Lanterne Halloween :) dÖ ùĂóŋŽťā ķÖŭāũ ˿ óŋĿĿāłŶ öÖ ĿÖũóĞā ̇ dÖ ùĂóŋŽťā ķÖŭāũ ˿ óŋĿĿāłŶ öÖ ĿÖũóĞā ̇ /ť ƘĞƠƴţĞ Ȳ - - - ÛűƴƠ ďƘĞĝǝ ƴť ĵłďĽłĝƘ njĝďƬűƘłĝŚ ĖòťƠ ƴť ŚűĶłďłĝŚ ɉ ĖűĎĝ SŚŚƴƠƬƘòƬűƘȱ SťŗƠďòƕĝȱ űƘĝŚ%ƘòǍ ou Google Sketchup par exemple) ; ÛűƴƠ ŚɔĝťnjűǓĝǝ Ą Śò ĖĞďűƴƕĝƴƠĝ ŚòƠĝƘ Ɨƴł Ơĝ ďĽòƘĶĝ Ėĝ ƘĝƕƘűĖƴłƘĝ ƬƘĬƠ ĵłĖĬŚĝţĝťƬ njűƬƘĝ ďƘĞòƬłűťȰ /Ƭ njűłŚĄ ȵ ĝƘƬòłťĝƠ ţòSťĝƠ ɉťűƬòţţĝťƬ ďĽĝǝ ¼ƘűƬĝďȱ ţòƘƗƴĝ ĵƘòťĒòłƠĝɊ ƕĝƘţĝƬƬĝťƬ Ėĝ ƕŚòťłĵłĝƘ ƕŚƴƠłĝƴƘƠ ƬûďĽĝƠ Ą ŚɔòłĖĝ Ėɔƴť ďűĖĝ ďűƴŚĝƴƘȰ hĝƠ ţòSťĝƠ SťűłƠĝƠ ĖűłnjĝťƬ ĢƬƘĝ ƕòƘòţĞƬƘĞĝƠ avec des calques. dÖ ùĂóŋŽťā ķÖŭāũ ˿ ŨŽā ťāŽŶ-on faire ? %ĞďűƴƕĝƘ hò ďòƕòďłƬĞ Ėĝ ďűƴƕĝ Ėĝ Śò ţòSťĝ ĖĞƕĝťĖ Ėĝ Śò puissance de votre laser. SŚ ĝǒłƠƬĝ ĖĝƠ ţòSťĝƠ Ėĝ ĖĞďűƴƕĝ ŚòƠĝƘ ònjĝď ĖĝƠ ƕƴłƠƠòťďĝƠ ĖłĵĵĞƘĝťƬĝƠȱ Ėĝ40w ou de 80w par exemple. Ce quɔil faut savoir, cɔest queplus la puissance en watts est importante,ţűłťƠ łŚ ĝƠƬ ťĞďĝƠƠòłƘĝ Ėĝ monter la puissance de coupe. dÖ ùĂóŋŽťā ķÖŭāũ ˿ ŨŽā ťāŽŶ-on faire ? %ĞďűƴƕĝƘ hĝƠ ţòƬĞƘłòƴǒ ƗƴɔłŚ ĝƠƬ ƕűƠƠłĎŚĝ Ėĝ ƬƘònjòłŚŚĝƘ Ȳ - - - - - - - bois ; textiles ; acrylique ; tampons en caoutchouc ; pierre ; papier ; verre. dÖ ùĂóŋŽťā ķÖŭāũ ˿ ŨŽā ťāŽŶ-on faire ?

Lire

Informations :

Auteur(s) :
Fondation Orange (FabLabs Solidaires)
Nombre de pages :
20